Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Jak wygląda wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie ?

Umowa ubezpieczeniowa, jak każda inna może zostać wypowiedziana. Zarówno przez osobę ubezpieczoną jak i przez towarzystwo ubezpieczeniowe czyli ubezpieczyciela. By jednak wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie mogło nastąpić trzeba je przeprowadzić zgodnie z prawem.

Kiedy można wypowiedzieć umowę? W każdym momencie jej trwania, oczywiście przy zachowaniu terminu określonego w umowie lub ogólnych warunkach ubezpieczenia, a w przypadku jego braku – ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie ze strony ubezpieczyciela może nastąpić np. w przypadku nie opłacenia składek. Jednak by do tego doszło w większości przypadków najpierw ubezpieczyciel wyśle wezwanie do zapłaty.

Ważne jest to, że wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie jest jednostronne. Dlatego też nie jest konieczna zgoda drugiej strony – z zastrzeżeniem, że umowa zostaje wypowiadana zgodnie z procedurami.

Większość towarzystw ubezpieczeniowych posiada specjalne wzory według których powinno się takie wypowiedzenie umowy złożyć. Są one do pobrania na stronach internetowych, jeśli ubezpieczyciel takiego wzoru nie posiada – można skorzystać z uniwersalnych pism, które znaleźć można bez problemu w Internecie.

Wypowiedzenie umowy skutkuje zerwaniem zobowiązań na linii ubezpieczony, a ubezpieczyciel. Co za tym idzie zanika prawo do świadczenia ze strony osoby ubezpieczonej. W przypadku umów krótkoterminowych (na przykład na pół roku bądź rok) ubezpieczyciel może w umowie zawrzeć klauzulę o automatycznym jej przedłużeniu. Wówczas należy pamiętać by wypowiedzenie umowy złożyć nim ta automatycznie zostanie przedłużona.