Polisa ubezpieczeniowa na życie – prawa i obowiązki

Polisy ubezpieczeniowe to tak naprawdę dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczeniowej – nie zaś sama umowa ubezpieczeniowa. Utarło się jednak zamiennie stosować to nazewnictwo i w tym miejscu o polisie będzie bardziej w kategorii ogólnych zasad ubezpieczenia. Jakie prawa, a jakie obowiązki przysługują osobie ubezpieczonej, a jakie ubezpieczycielowi.

Klient ma swoje prawa

Polisa ubezpieczeniowa na życie potwierdza zawarcie ubezpieczenia. I choć sama w sobie ubezpieczeniem nie jest – daje pewne korzyści. Między innymi mając ten dokument w ręku łatwiej jest dochodzić swoich praw przed sądem, w przypadku gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty świadczenia. Ponadto należy pamiętać, że w każdej chwili z umowy ubezpieczenia można zrezygnować. Wówczas należy złożyć ubezpieczycielowi stosowny wniosek.

Ma także obowiązki

Podstawowy obowiązek jaki polisa ubezpieczeniowa na życie nakłada na klienta to płatność składki. Warto również mieć świadomość, że nie warto kłamać np. na temat stanu własnego zdrowia. Ubezpieczyciel może zażądać specjalistycznych badań, które takowe kłamstwo wykryją. Wówczas ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty świadczenia.

Co powinien ubezpieczyciel?

Przede wszystkim trzymać się zasad umowy. Wszystko do czego zobowiązuje się ubezpieczyciel w umowie musi być respektowane. Warto jednak przed podpisaniem umowy dokładnie przeczytać umowę. Często znajduje się w niej wiele wykluczeń, okresy karencji lub innych haczyków czyhających na nieuważnego klienta.

Spread the word. Share this post!